CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Clàusula recollida dades, Àrea Jurídica

L’informem que les seves dades personals seran tractades per EAD ÀREA JURÍDICA, SLP amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè. Les seves dades no seran cedides a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la seva sol·licitud. Les seves dades seran conservades fins que vostè es doni de baixa del servei i/o passat un temps prudencial des que atenguem la seva sol·licitud. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se a EAD ÀREA JURÍDICA, SLP Lluís Companys, 1-7-1; 25003 Lleida (Lleida) o a ead@ead-consultors.com, acompanyant còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. En qualsevol situació, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

Clàusula recollida dades, Àrea Fiscal

L’informem que les seves dades personals seran tractades per EAD ÀREA ECONÒMICA I FISCAL SL amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè. Les seves dades no seran cedides a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la seva sol·licitud. Les seves dades seran conservades fins que vostè es doni de baixa del servei i/o passat un temps prudencial des que atenguem la seva sol·licitud. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se a EAD ÀREA ECONÒMICA I FISCAL SL Lluís Companys, 1-7-1; 25003 Lleida (Lleida) o a ead@ead-consultors.com, acompanyant còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. En qualsevol situació, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

Clàusula recollida dades, Àrea Laboral

L’informem que les seves dades personals seran tractades per ÀREA DE GESTIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL SL amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè. Les seves dades no seran cedides a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la seva sol·licitud. Les seves dades seran conservades fins que vostè es doni de baixa del servei i/o passat un temps prudencial des que atenguem la seva sol·licitud. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a ÀREA DE GESTIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL SL Lluis Companys, 1-8-2; 25003 Lleida (Lleida) o a ead@ead-consultors.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En qualsevol situació, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).